• (Kërkimi për ekipin përfshin emrat dhe ID # këtu)